linkedin
Bureau

Heijnen Organisatie-advies wil een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de Nederlandse zorg.
We hebben ons gespecialiseerd in sturing en beheer met behulp van prestatiemanagement.

Heijnen Organisatie-advies werkt vanuit de visie dat onze diensten aanvullend zijn op de kennis en capaciteit van onze opdrachtgevers. Waar mogelijk worden medewerkers van de opdrachtgever bij de uitvoering van projecten betrokken.
Dit biedt in onze optiek de beste garantie om verbeterplannen te creëren met draagvlak binnen uw organisatie.
Daarnaast biedt het betere waarborgen voor continuïteit na afloop van onze bijdrage.

Heijnen Organisatie-advies is een klein bureau.
Op deze wijze kunnen we doen waar we goed in zijn; onze opdrachtgevers met raad en daad terzijde staan.
Met diepgaande kennis van prestatiemanagement en een breed overzicht over de Nederlandse zorg.
We kennen de sectoren waarin we werken goed. Zo nodig doen we voor specifieke kennis een beroep op ons netwerk.

We hebben uitgebreide ervaring met projecten op verschillende niveaus in de zorg; bij instellingen, voor regionale samenwerkingsverbanden en op landelijk niveau.

De projecten zijn uitgevoerd in de sectoren GGZ, ouderzorg en jeugdzorg.
.