linkedin
Implementatie

Soepele overgang
Vaak gaat de ontwikkelingsfase naadloos over in de implementatiefase. Soms zijn ook nog niet alle onderdelen volledig beschikbaar als een begin wordt gemaakt met de invoering van de nieuwe werkwijze. Informeren van toekomstige gebruikers over de stappen en de voortgang in de ontwikkelingsfase is feitelijk al onderdeel van de implementatie.

Belangrijk
Wij vinden de implementatiefase belangrijk. In deze fase komt de ingezette ontwikkeling tot leven in de activiteiten van de eindgebruikers. Dit kunnen medewerkers van uw eigen organisatie zijn, maar ook externe partijen zoals patiënten of zorgkantoren. Een zorgvuldige invoering waarbij de beoogde gebruikers uitgebreid worden geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen van informatieproducten kan veel "ruis" voorkomen.

Communicatie
instructie en bewaking Implementatie is vooral een activiteit die in de lijn organisatie wordt uitgevoerd. Wij kunnen daarbij ondersteunende diensten leveren. Vooral gericht op adequaat en tijdig infomeren van de betrokkenen, instructie en training van medewerkers en de kwaliteitsbewaking.

Enkele voorbeelden:

- schrijven van nieuwsbrieven;
- initiëren en ondersteunen van netwerk van eindgebruikers voor het delen van kennis;
- geven van instructie bijeenkomsten voor gebruikers;
- coördinatie van de invoering bij verschillende organisaties in regionale of landelijke projecten;
- uitvoeren van data-analyse voor kwaliteitsbewaking van gegevensverzamelingen;
- opzetten en uitvoeren van acties om het gebruik te stimuleren;
- schrijven van publieksinformatie (folders, brochures, websites)
- opzetten van de beheer organisatie bij regionale of landelijke projecten