linkedin
Onderzoek

Perspectieven
Prestatie Management kan alleen succesvol zijn met een goede set indicatoren. Deze indicatoren worden ontwikkeld vanuit een perspectief of invalshoek: wie maakt er gebruik van voor welk doel. Worden de indicatoren gebruikt door patiƫnten, financiers, algemeen management of teamleiders? Worden ze gebruikt voor sturing, keuze of profilering? De verdere ontwikkeling van prestatiemanagement kent twee kanten: uitbreiding of verfijning binnen reeds gekozen perspectieven, of uitbreiding vanuit nieuwe perspectieven.
In beide gevallen is onderzoek noodzakelijk ter voorbereiding van de besluitvorming en realisatie.

Onderzoek is vertaalslag
In ons onderzoek staat de vertaling van missie en visie naar beleid centraal. Voorbeelden zijn:

- selectie van invalshoek en gebruiksdoe
- vaststellen welke kritische succesfactoren relevant zijn bij het gekozen perspectief
- vertaling van kritische succesfactoren in prestatie indicatoren en prioriteitstelling
- analyse van de bestaande informatie infrastructuur versus de gewenste informatie
- huishouding analyse voor verbetering van gebruik van huidige informatie huishouding
- witte vlekken analyse in de informatie huishouding
- haalbaarheidsonderzoek en inschatting gevolgen voor bijvoorbeeld personeel en organisatie

De voorbeelden geven een idee van het type project dat mogelijk is.
Vanzelfsprekend leveren wij maatwerk, afgestemd op uw specifieke vraag.
We gebruiken daarbij een breed instrumentarium.
Een voorbeeld is de toepassing van conceptmapping voor het verkrijgen van consensus bij de betrokken partijen.