linkedin
Ontwikkeling

Uitwerken van de gevolgen van een gekozen beleidsrichting tot het niveau van de gedetailleerde uitwerking. Van beleid naar realiteit. De W-fase: wie, wat, wanneer ...... Het resultaat is dat wat nodig is voor een effectieve implementatie. Dit kan onder andere zijn een gegevens woordenboek, specificatie en bouw of aanpassing van informatiesystemen of uitwerking van informatieproducten. Bij voorkeur wordt de ontwikkelingsfase afgesloten met een implementatieplan voor een soepele overgang naar de implementatie.
Vooral een fase van hard werken en stug volhouden. De ontwikkeling is de fase waarin de praktische problemen opgelost worden. De fase waarin de strategische beleidskeuze in de weerbarstige realiteit wordt vertaald in een uitvoerbare werkwijze.

Divers
De ontwikkeling kan veel verschillende vormen aannemen. Enkele voorbeelden van de bijdrage die wij kunnen bieden:

ontwikkeling van informatieproducten:
- definitie van de inhoud van output;  
- beschikbaarheid van papier tot web-enabled  
- beschikbaarheid continue of periodiek;  

   
- specificatie van systeemeisen aanpassing of nieuwbouw van informatie systemen
- begeleiding van systeembouw (HR Advies bouwt zelf geen software)
- beschrijving van werkwijze en procedures; opstellen van beveiligings-, privacy- en autorisatiebeleid
- acceptatie testen van informatiesystemen
- ontwikkeling eenheid van taal en gegevenswoordenboek