linkedin
Projecten

In een reeks projecten heeft Heijnen Organisatie-advies ruime ervaring opgedaan met vraagstukken die aan de orde komen bij informatievoorziening en informatiemanagement.
Vrijwel alle projecten zijn uitgevoerd op het raakvlak van meerdere organisaties.
Een korte beschrijving van een aantal projecten is opgenomen in het projectenoverzicht. (Klik hier)
De projecten waarbij wij betrokken zijn geweest, kennen naast hun diversiteit ook een aantal gemeenschappelijke aspecten.
Deze zijn kort samen te vatten onder de noemers samenwerking, standaardisatie en opstellen functionele specificaties.
We hebben te maken met de volgende concrete vraagstukken:

onderkenning en afbakening van gemeenschappelijk belang ten opzichte van de specifieke belangen van deelnemende partijen;
aanpak van de zwakste schakels in een samenwerkingsverband met begrip en inzicht voor de beperkingen van individuele deelnemende organisaties;
welke functionaliteit moet een informatiesysteem leveren;
de relatie tussen informatiesystemen voor ondersteuning van het primaire processen en het generen van managementinformatie voor prestatiemanagement;
opstellen invoeringsplan informatiesysteem (procedures, organisatie, software);
aanvraag en beoordeling van offertes van softwareleveranciers;
wat zijn de personele- en organisatie effecten van de invoering van een nieuw of vernieuwd informatiesysteem t.b.v. invoeringsplannen;
hoe kan worden voorzien in de noodzakelijke juridische en privacymaatregelen bij het registreren van persoonsgegevens;
gegevens analyse en ontwikkeling informatieproducten.

Onderzoek naar kansen en bedreigingen, uitwerking van projectonderdelen en projectmanagement behoren tot de mogelijkheden waarover we graag met u in gesprek komen.