linkedin
projectenoverzicht

GGZ Nederland; ZORG-IS en datawarehouse
In opdracht van GGZ Nederland is in verschillende stappen de informatievoorziening voor de GGZ sector gemoderniseerd. In dit project is de bestuurlijke informatie-voorziening voor prestatiemanagement op het niveau van de GGZ instellingen ontwikkeld. Met behulp van een web-enabled datawarehouse is voor de leden GGZ Nederland spiegelinformatie beschikbaar gekomen.

Arcares; ondersteuning beheer Landelijke Zorgregistratie Verpleeghuizen (LZV) In opdracht van Arcares wordt het beheer van de LZV begeleid. Voor noodzakelijke aanpassingen worden specificaties opgesteld en verwerkt in het handboek LZV. In samenspraak met de bewerker worden aanpassingen aan de landelijke en lokale systemen voorbereid en na de bouw getest.

Verpleeghuizen; advisering en voorbereiding van de invoering van de LZV
Aan verpleeghuizen worden adviezen gegeven voor de implementatie van de LZV. Aansluitend op de werkwijze van de huizen zijn implementatie plannen opgesteld en trainingen in de registratie van gegevens gegeven.

VWS; jeugdzorg informatievoorziening
In opdracht van het ministerie van VWS is een bijdrage geleverd in het kader van de SSIJ. In dit project is met name aandacht besteed aan de implementatie-aspecten van de SSIJ plannen; verdere technische uitwerking, keuze voor de bewerker en begeleiding van de systeembouw, juridische en privacyproblematiek en ondersteuning van bestuurlijk overleg.

Arcares; ontwikkeling en invoering LZV
In opdracht van Arcares is de Landelijke Zorgregistratie voor Verpleeghuizen (LZV) ontwikkeld als alternatief voor de toen gebruikte SIVIS registratie. Na de definitie in samenspraak met vertegenwoordigers van verpleeghuizen is de invoering van de LZV begeleid.

GGZ Nederland; ontwerp in invoering PiGGz 4
In opdracht van GGZ Nederland is de, op dat moment gestagneerde, vernieuwing van de PiGGz registratie voor de intramurale GGZ vlotgetrokken. Na verkrijgen van voldoende draagvlak is de nieuwe versie ingevoerd. Onze activiteiten hebben betrekking gehad op de keuze van de bewerker, offerte beoordeling, de begeleiding van de systeembouw, privacy en juridische aspecten en advisering over de uitvoering van de registratie.